You are here

Authors

К

Александрийски църковен деец, писател и отец на църквата. Племенник на патриарха на Александрия Теофил. Получава добро образование вероятно в Александрия, а по-късно в Йерусалим. От 18 октомври 412 г. наследява чичо си на патриаршеския престол. Активно се включва в борбата с езичници, юдеи и новианци. Изправя се срещу несторианската ерес. Паметта му се отбелязва на 9 юни и 18 януари.

Раннохристиянски богослов и писател. За биографията му са запазени малко сведения. Ръкоположен е за дякон от архиепископа на Йерусалим Макарий през 335 г. По-късно през 347/348 г. е ръкоположен за презвитер от архиепископ Максим. През 351 г. е първото му издигане на архиепископската катедра на Йерусалим, от която на три пъти е свалян (357, 360 и 367 г.) и на три пъти възстановяван (358, 362 и 378 г.). Известен е като противник на арианството. Участва във Втория вселенски събор в Константинопол през 381 г. Паметта му се отбелязва на Изток на 18 март, а на Запад на 18 или 20 март.

Византийски търговец и географ. Името му означава „Козма, който плава до Индия”. Най-вероятно е роден в Александрия, Египет, по времето на император Юстиниан I (527-565)  и предприема като търговец пътувания покрай черноморското крайбрежие, в Арабия, Източна Африка и до остров Цейлон. След забо­ляване той се оттегля в манастир в Синай и приема монашество. Там към 535-547 г. съставя своето съчинение "Християнска топография", Χριστιανική τοπογραφία, в 12 глави (CPG 7468).

Византийски епископ и химнограф. Роден в бедно семейство, след като станал сирак, е осиновен и отгледан от бащата на Йоан Дамаскин Сергий Мансур. Двамата с Йоан Дамаскин са обучавани от йеромонаха Козма Сицилийски. Заедно и постъпват в манастира „Св. Сава Освещени” до Йерусалим. През 734/735 г. или 743 г. е издигнат до епископската катедра на Маюма край Газа. Последовател е на иконопочитанието. Паметта му се отбелязва на 12 октомври.

Византийски хронист, митрополит на Навпакт. Живее и твори по времето на император Мауил I Комнин (1143 - 1180). Автор е на различни поетични и прозаични съчинения, много от които още не са проучени и/или издадени, а и не малка част са загубени. Най-главното и известното му произведение  е неговата стихотворна хроника, позната като "Манасиева летопис" (Σύνοψις ἰστορική) в 6733 стиха с петнадесетстъпен ямб. Произведението започва със сътворението на света и завършва с времето на възцаряване на император Алексий I Комнин (1081-1118) и има подчертано поучителен характер.