Вие сте тук

тълкувание

Автор: 
Иван И. Илиев

Герман

Византийски книжовник и църковен деец. Роден в Константинопол. Произхожда от аристократично семейство. Баща му е екзекутиран 668 г. заради участие в заговор, а самият той е скопен. Първоначално е клирик в храма св. София в Константинопол, а около 705 г. е ръкоположен за епископ на Кизик. През 715 г. става патриарх на Константинопол. В стремежа си към единство на Църквата отправя послание до арменската църква, запазено на арменски език. Като привърженик на иконопочитанието се противопоставя на опитите на император Лъв ІІІ да наложи иконоборчеството. Затова е принуден от императора 730 г.

Тълкувание на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски

Заглавие: Книги данила пр(о)рка видѣнїе ипполита. еп(с)па папы римска(г) тлъкованїе. сказанїе ѡ х͠ѣ и ѡ антих͠р(с)тѣ ჻ (Книги на пророк Даниил, епископ и папа Римски. Тълкувание. Сказание за Христа и Антихриста). Нач.: Помыслившѫ ти по истовомѫ наѹчити(с). пре(д)ложеныѧ ѿ тебе намъ. главы.

Тълкувание на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски

Ѡ тре(х) отроцѣ(х) како в пещь ѡгньнѫ ввержении быша. видѣнїе. д҃.е. слово. в҃.

Препис в ръкопис № 486 от Йосифо-Волоколамската сбирка,  фонд 113, Държавна руска библиотека, Москва, 1519 г.

Въ ѡсмоенадесѧть лѣто навходъносоръ ц҃рь сътвори тѣло злато высота его .ѯ.҃ лакотъ. а широта єго ѕ҃. локотъ. и поставль на полѣ диирѣ. къ странѣ вавилонстѣи. и повелѣ новходъносоръ ц҃рь събрати ѹпаты и воєводы и мѣстъныѧ (79б) кнѧзѧ. и мч҃телѧ сѫщаѧ надъ властьми. и всѧ кнѧзѧ страны и приити на ѡсщ҃енїє тѣла. єже постави новходъносоръ ц҃рь. и събраша сѧ мѣстнїи кнѧзи его и ѹпати и воєводы. и вл(д)кы и мч҃тели. велиции иже на(д) властьми и вси кнѧзи странъ. прити на ѡсщ҃енїе тѣлѫ иже постави новходонъсоръ ц҃рьи стоѧхѹ предъ (80а) тѣломъ.