Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Ключова дума is Антична литература  [Отмени всички филтри]
1992
Хораций, Квинт, авт . 1992. Събрани творби. (ред)Георги Батаклиев. Библиотека Световна класика. (Библиотека Световна Класика). София: Народна култура.
Оди ; Песен за столетието ; Еподи ; Сатира ; Писма ; Поетическо изкуство
1988
Хезиод, поет, авт . 1988. Теогония. Дела и дни. Омирови химни. (ред-ри)Станка Недялкова & Константинова, Ралица. Библиотека Световна класика. (Библиотека Световна Класика). София: Народна култура.
Съдържа и прил. Генеалогията като митическа форма / Паула Филипсон ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Древноизточни митологични представи в Елада през архаическата епоха / Алфред Хойбек ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Хезиодовият мит за поколенията : Опит за структур. анализ / Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Глория Вълева
1987
Сенека, Луций Аней, авт . 1987. За спокойствието на духа. В , Избрани диалози. (Избрани Диалози). София: Наука и изкуство.
1986
Лукиан, реторик, авт . 1986. Необразованият купувач на книги. В , Сатири и пародии. (Сатири И Пародии). София: Народна култура.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
1985
Гелий, Авъл, авт . 1985. Атически нощи. (ред)Владимир Атанасов. София: Наука и изкуство.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
Аристофан, поет-комедиограф, авт . 1985. Жабите. В , Комедии. (Комедии). София: Народна култура.
В книгата е означено 1 и 2 изданиеСъдържа именен показалец
1984
Плиний, Млади, авт . 1984. Писма. (ред-ри)Николина Бакърджиева & Тодоранова, Василена. Библиотека за антична литература Хермес. (Библиотека За Антична Литература Хермес). София: Народна култура.
1983
Цицерон, Марк Тулий, авт . 1983. Избрани писма. (ред)Недялка Георгиева. Библиотека за антична литература Хермес. (Библиотека За Антична Литература Хермес). София: Народна култура.
1979
Тукидид, историк, авт . 1979. История на Пелопонеската война. (ред)Милко Мирчев. Световно историческо наследство. (Световно Историческо Наследство). София: Наука и изкуство.
Платон, философ, авт . 1979. Протагор. В , Диалози, vol. 4. (Диалози). София: Наука и изкуство.