Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Ключова дума is старобългарски писатели  [Отмени всички филтри]
1980
Попов, Георги, авт . 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. В , Вековни български езикови традиции, 34–39. (Вековни Български Езикови Традиции). София.
1982
Попов, Георги, авт . 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В , Язык и письменность древнеболгарского периода, 122–131. (Язык И Письменность Древнеболгарского Периода). Москва: Наука.
1985
Попов, Георги, авт . 1985. Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии. Том 2. (Кирило-Методиевски Студии). София: БАН.
1989
Попов, Георги, авт . 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. В , Втори международен конгрес по българистика. Доклади, vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум. (Втори Международен Конгрес По Българистика. Доклади). София: БАН.
1995
Попов, Георги, авт . 1995. Произведения на Константин Преславски и Климент Охридски. Преславска книжовна школа 1. (Преславска Книжовна Школа). 96–114.