Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор [ Заглавие(Asc)] Тип Година
Филтри: Ключова дума is св. Кирил  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
П
Попов, Георги, авт . 1986. Прославата на Кирил и Методий в канона за Събота Сиропустна. Кирило-Методиевски студии 3. (Кирило-Методиевски Студии). 79–90.
Н
Ангелов, Боню Ст, авт . 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. В , Из старата българска, руска и сръбска литература, vol. 2, 24–35. (Из Старата Българска, Руска И Сръбска Литература).
К
Босилков, Константин, авт . 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–112.
Ганчева, Нели, авт . 2004. Кирило-Методиевската библиография и нейните традиции в България. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–106.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1980. Кирил и Методий в старата руска литература (ХІ–ХІV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика 4(4). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–18.
З
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1997. За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–122.