Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Марияна Цибранска  [Отмени всички филтри]
2003
Цибранска, Марияна, авт . 2003. Требник. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 157-160. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
1999
Цибранска, Марияна, авт . 1999. По следите на скомрахите. Българска реч 5. (Българска Реч). 31–35.
1998
Цибранска, Марияна, авт . 1998. Няколко имена на лица в лексиката на Номоканона. Българска реч 4. (Българска Реч). 35–37.
За свѣрильць, смычетьникъ, плѧсьць, самоборьць, кръчьмьникъ и др.
Цибранска, Марияна, авт . 1998. Текстове на църковното право в ръкопис № 48 от ХV век в сбирката на БАН. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 49-65.
1995
Цибранска, Марияна, авт . 1995. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 91-98.
1994
Цибранска, Марияна, авт . 1994. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–62.