Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор is Пернишка, Емилия  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Пернишка, Емилия, авт . 1996. За добрата и злата сила на думите. I част. Българска реч 2. (Българска Реч). 29–31.
II част вж.:[ibib]Пернишка1996a[/ibib]
Пернишка, Емилия, авт . 1996. За добрата и злата сила на думите. II част. Българска реч 2. (Българска Реч). 20–22.
I част вж.: [ibib]Пернишка1996[/ibib]
Пернишка, Емилия, авт . 1995. Игрите на смисъла. Българска реч 1. (Българска Реч). 39–41.
Пернишка, Емилия, авт . 2000. Индивидуално творчество на Вазов. Българска реч 6. (Българска Реч). 16–20.
Пернишка, Емилия, авт . 2003. Още за глаголите втелясвам се, втелесвам се и др.. Българска реч 9. (Българска Реч). 34–35.
Пернишка, Емилия & Христина Балабанова, авт-ри . 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 32. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 204–205.