Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор is Пенчева, Майя  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
П
Пенчева, Майя, авт . 1977. Категорията род и названията за лица от мъжки и женски пол (съпоставително изследване върху материал от английски и български език). [The categor. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 114–162.
Пенчева, Майя & Милена Савова, авт-ри . 1977. Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 163–169.