Вие сте тук

Библиография

Експортирай 33 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор е Николова, Светлина  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Н
Николова, Светлина, авт . 2012. Неизвестно изследване на Григорий Илински за Пространното Методиево житие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–140.
Николова, Светлина, авт . 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–41.
Николова, Светлина, авт . 2001. Установяването на датите за честване на св. Наум Охридски и архиепископ Йоасаф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 5–30.
Николова, Светлина, авт . 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.
Николова, Светлина, авт . 1995. За най-стария български средновековен ръкопис на Стария завет. Старобългарска литература 28–29. (Старобългарска Литература). 110–118.
Николова, Светлина, авт . 1992. Дело Кирилла и Мефодия и развитие болгарской средневековой литературы. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–15.
Николова, Светлина, авт . 1991. Славянската библейска комисия при Международния комитет на славистите. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 103 –108.
Николова, Светлина, авт . 1990. Повестта „Стефанит и Ихнилат“ в българската средновековна литература и книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 20–42.
Николова, Светлина, авт . 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–44.
Николова, Светлина, авт . 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 38–51.
Николова, Светлина, авт . 1987. Проблемът за изданието на съчиненията на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 72–78.
Николова, Светлина, авт . 1984. Симпозиум за изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 119–123.
Николова, Светлина, авт . 1981. Постижения и перспективи на кирило-методиевските изследвания. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 36–40.
Николова, Светлина, авт . 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–125.
Николова, Светлина, авт . 1983. За възникването на Проложното Методиево житие. В , Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков, 89-92. (Литературознание И Фолклористика. В Чест На 70-Годишнината На Академик Петър Динеков).
Николова, Светлина, авт . 1988. К истории текста Проложного жития Мефодия. В , Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method, 473-484. (Symposium Methodianum. Beiträge Der Internationalen Tagung In Regensburg Zum Gedenken An Den 1100. Todestag Des Hl. Method). Neuried.
Николова, Светлина, авт . 2003. Проложно житие на Методий. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 354-358. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.