Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор is Желязкова, Веселка  [Отмени всички филтри]
Book Chapter
Пентковский, Алексей, авт . 2011. Греческий оригинал славянского Синаксаря и его локализация. В , Славяно-русский пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь-февраль, vol. 2. Указатели. Исследования, 651-664. (Славяно-Русский Пролог По Древнейшим Спискам. Синаксарь (Житийная Часть Пролога Краткой Редакции) За Сентябрь-Февраль). Москва.
Journal Article
Желязкова, Веселка, авт . 2010. Издание и изследване на ценен среднобългарски ръкопис – Кързъновото евангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 90–96.
Желязкова, Веселка, авт . 1998. Общая характеристика лексического состава Софийского пролога конца ХІІ – начала ХІІІ в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 75–88.
Желязкова, Веселка & Нели Ганчева, авт-ри . 2013. Приложение на информационните технологии в палеославистиката. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 126–136.
Желязкова, Веселка, авт . 1995. Тропарите в състава на Простия пролог. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 78–90.