Вие сте тук

Библиография

Експортирай 16 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор is Пашов, Петър  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Б
Пашов, Петър, авт . 2005. Българска граматика. Пловдив: Хермес.
Пашов, Петър, авт . 1999. Българският правопис. Българска реч 5. (Българска Реч). 11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
Н
Пашов, Петър, авт . 2000. Научното дело на проф. Любомир Андрейчи. Българска реч 6. (Българска Реч). 35–38.
Пашов, Петър & Христо Първев, авт-ри . 1996. Не смесвайте оказвам и указвам. Българска реч 2. (Българска Реч). 23–24.
П
Пашов, Петър, авт . 1989. Практическа българска граматика. София: Народна просвета.
2. изд. София, 1994
Пашов, Петър, авт . 1996. Професор Стоян Стоянов на 85 години. Българска реч 2. (Българска Реч). 38–41.
Р
Пашов, Петър, авт . 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 309–313.