Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор is Бояджиев, Тодор  [Отмени всички филтри]
1981
Бояджиев, Тодор, авт . 1981. Пограничните български говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 223–227.
1982
Бояджиев, Тодор & Максим Сл. Младенов, авт-ри . 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 184–189.
1990
Бояджиев, Тодор & Красимира Колева, авт-ри . 1990. Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 109–111.
1994
Бояджиев, Тодор, авт . 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 117–118.
1999
Бояджиев, Тодор, авт . 1999. Професор д-р Стойко Стойков (1912-1969). Българска реч 5. (Българска Реч). 7–8.
2013
Тилков, Димитър & Тодор Бояджиев, авт-ри . 2013. Българска фонетика. 5th изд. София: Софийски университет.
Бояджиев, Тодор, авт . 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска ре 19. (Любомир Милетич. Българска Реч). 5–14.