Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор is Николаев, Боян  [Отмени всички филтри]
1985
Николаев, Боян, авт . 1985. Втори колоквиум по български език с международно участие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 115–116.
1995
Николаев, Боян, авт . 1995. Страдателен залог в Савина книга. Българска реч 1. (Българска Реч). 19–21.
1999
Николаев, Боян, авт . 1999. Какво е Мирослав Янакиев за мене. Българска реч 5. (Българска Реч). 41–43.
2001
Николаев, Боян, авт . 2001. Българските числителни. София: УИ „Св. Кл. Охридски“.