You are here

Biblio

Export 14 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Ђ. Трифуновиħ  [Clear All Filters]
1990
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Jеванђеље. In , Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, 119–122. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Поjмова). Београд: NOLIT.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова.. . Vol. Друго, допуњено издање. Београд: Вук Караџић.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Аутобиографиjа. In , Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, 26-27. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Поjмова). Београд: НОЛИТ.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Громовник. In , Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, 146—147. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Појмова). Београд: Вук Караџић.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Изреке философа. In , Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, 110-111. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Поjмова). Београд.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Луновник. In , Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, 146–147. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Појмова). Београд: Вук Караџић.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Надгробноje. In , Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, 175. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Поjмова). Београд.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Општа места. In , Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, 199-221. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Поjмова). Београд.
Трифуновиħ, Ђ.. 1990. Путописа. In , Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, 296-300. (Азбучник Српских Средњовековних Књижевних Поjмова).