You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Синайски евхологий  [Clear All Filters]
1942
Nachtigal, Rajko. 1942. Euchologium Sinaiticum, starocerkovnoslovanski glagolski spomenik. . Vol. II. Text s komentarjem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
1941
Nachtigal, Rajko. 1941. Euchologium Sinaiticum, starocerkovnoslovanski glagolski spomenik. . Vol. I. Fotografski posnetek. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.