You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Славянски литератури – история  [Clear All Filters]
1993
Пикио, Рикардо. 1993. Православното славянство и старобългарската културна традиция. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]