You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is стенописи – Средновековие  [Clear All Filters]
1995
Мавродинова, Лиляна. 1995. Стенната живопис в България до края на XIV век. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Резюме на френски език.