You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Хлудов миней 166  [Clear All Filters]
2002
Попов, Георги. 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 15–24. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Боян Пенев.
2 илюстрации