You are here

Biblio

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is научни конференции  [Clear All Filters]
2005
Бугаева, Ирина. 2005. Международный научный форум, посвященный церковнославянскому языку. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 113–116.
1997
Бърлиева, Славия. 1997. Glagolitica – симпозиум, посветен на началото на славянската писмена култура. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–112.
1992
Бърлиева, Славия. 1992. Семинар по история на православното богослужение. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–119.