You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is конференции  [Clear All Filters]
1991
Бабалиевска, Стоянка. 1991. Международен симпозиум „1080 години от смъртта на Наум Охридски“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–126.
1990
Ангушева, Аделина. 1990. Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–124.