Вие сте тук

Библиография

Експортирай 36 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Николова, Светлина  [Отмени всички филтри]
1988
Николова, Светлина, авт . 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 38–51.
1987
Николова, Светлина, авт . 1987. Проблемът за изданието на съчиненията на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 72–78.
1984
Николова, Светлина, авт . 1984. Симпозиум за изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 119–123.
1983
Николова, Светлина, авт . 1983. За възникването на Проложното Методиево житие. В , Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков, 89-92. (Литературознание И Фолклористика. В Чест На 70-Годишнината На Академик Петър Динеков).
1981
Николова, Светлина, авт . 1981. Постижения и перспективи на кирило-методиевските изследвания. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 36–40.
Николова, Светлина, авт . 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–125.