Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор is Богданова, Събка  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Богданова, Събка & Цветана Ралева, авт-ри . 1993. Библиография на трудовете на Румяна Павлова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 98–103.
Богданова, Събка, авт . 1981. За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–20.
Богданова, Събка, авт . 1989. Пандекты Никона Черногорца в списке {ХVІ} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 81–95.
Богданова, Събка, авт . 1998. Принос към изследването на словообразуването в източнославянските езици. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 116–123.
Павлова, Румяна & Събка Богданова, авт-ри . 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 96–97.