Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор is Чешмеджиев, Димо  [Отмени всички филтри]
1991
Чешмеджиев, Димо & Илиана Кръпова, авт-ри . 1991. Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86–95.
Чешмеджиев, Димо & Илиана Кръпова, авт-ри . 1991. Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 86-95.
1992
Чешмеджиев, Димо, авт . 1992. Кирил Катански и Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–60.
Чешмеджиев, Димо, авт . 1992. Кирил Катански и Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55-60.
1993
Чешмеджиев, Димо, авт . 1993. Сто години от рождението на Франтишек Дворник.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–117.
Чешмеджиев, Димо, авт . 1993. Сто години от рождението на Франтишек Дворник.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–117.
1995
Чешмеджиев, Димо, авт . 1995. За „руските букви" в Пространното житие на Константин-Кирил Философ. Кирило-Методиевски студии 10. (Кирило-Методиевски Студии). 116–137.
1998
Чешмеджиев, Димо, авт . 1998. Към въпроса за култа на архангел Михаил в средновековна България. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–61.
Чешмеджиев, Димо, авт . 1998. Към въпроса за култа на архангел Михаил в средновековна България. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52-61.
1999
Чешмеджиев, Димо, авт . 1999. София – премъдрост Божия в кирило-методиевския агиографски цикъл. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 67–69.
Чешмеджиев, Димо, авт . 1999. „София – премъдрост Божия“ в кирило-методиевския агиографски цикъл. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 67-69.
2000
Чешмеджиев, Димо, авт . 2000. “Моравия” и “Велика Моравия” в средновековната българска традиция. Кирило-Методиевски студии 13. (Кирило-Методиевски Студии). 176-186.
Чешмеджиев, Димо, авт . 2000. Моравия и Велика Моравия в средновековната българска традиция. Кирило-Методиевски студии 13. (Кирило-Методиевски Студии). 176–186.
2001
Чешмеджиев, Димо, авт . 2001. Няколко бележки към Проложното житие на Михаил Воин. В , В памет на Петър Динеков. Традиция. Приемственост. Новаторство, 193−198. (В Памет На Петър Динеков. Традиция. Приемственост. Новаторство). София: БАН.
2009
Чешмеджиев, Димо, авт . 2009. Кратки бележки за култа на св. Прохор Пшински в Средновековна България. Старобългарска литература 41–42 . (Старобългарска Литература). 150-163.
2010
Чешмеджиев, Димо, авт . 2010. Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. В , Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски, 171–185. (Филология. История. Изкуствознание. Сборник Изследвания В Чест На Проф. Дфн. Стефан Смядовски). София: Валентин Траянов.