Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор is Тихова, Мария  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Т
Тихова, Мария (ред).. 2012. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски. (ред)Мария Тихова. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris : fontes et dissertationes. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris : Fontes Et Dissertationes). Freiburg im Bresgau: Weiher.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Тихова, Мария, авт . 1989. Към синтаксиса на Римския патерик. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–52.
Тихова, Мария, авт . 1987. Словоредни особености в Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак и в Манасиевата хроника. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–61.
Тихова, Мария, авт . 1994. Към преводите на Търновската книжовна школа. В , Търновска книжовна школа, vol. 5, 391-401. (Търновска Книжовна Школа). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.
Тихова, Мария, авт . 1978. Синтактични конструкции с членоподобно употребеното относително местоимение иже, ꙗже, ѥже в езикa на Г. Цамблак, К. Костенечки и Й. Бдински. В , Годишник на Висшия педагогически институт в Шумен, vol. 2, 179-207. (Годишник На Висшия Педагогически Институт В Шумен). София: Наука и изкуство.