Вие сте тук

Библиография

Експортирай 15 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Asc)] Година
Филтри: Автор is Гюзелев, Васил  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Гюзелев, Васил, авт . 2004. Четвъртият кръстоносен поход, превземането на Цариград и българо-латинските отношения 1204–1207 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 80–88.
Гюзелев, Васил, авт . 2012. Сведения за българите в Житието на свети Фантино Млади от Х в. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 31–38.
Гюзелев, Васил, авт . 1967. Коя е Анна от новооткрития двуезичен преславски надпис. Исторически преглед(6). (Исторически Преглед). 82-88.
Гюзелев, Васил, авт . 1968. Добруджанският надпис и събитията в България от 943 г.. Исторически преглед(6). (Исторически Преглед). 40-48.
Гюзелев, Васил, авт . 1996. Българската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие. Апокалипсисът на св. Йоан Богослов в стенописите, иконите и миниатюрите от християнските храмове. (Апокалипсисът На Св. Йоан Богослов В Стенописите, Иконите И Миниатюрите От Християнските Храмове). 14-18.
Гюзелев, Васил, авт . 2001. Cherana Bulgara de loco nomine Acrida (Нови венециански документи от 1390–1415 г.) за българи роби на остров Крит. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–26.
Book Chapter
Йовчева, Мария, авт . 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 382–393. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване). София: Гутенберг.
Попов, Георги, авт . 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications, 397–406. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване / Medieval Christian Europe: East And West. Traditions, Values, Communications). София: Гутенберг.
Гюзелев, Васил, авт . 1996. Българкската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие. В , Апокалипсисът на св. Йоан Богослов в стенописите, иконите и миниатюрите от християнските храмове, 14-18. (Апокалипсисът На Св. Йоан Богослов В Стенописите, Иконите И Миниатюрите От Християнските Храмове).