Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор is Алексиева, Невенка  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Алексиева, Невенка, авт . 1977. Граматически и семантични фактори при определяне рода на английските заемки в български език (Grammatical and semantic factors in determining the gender of English loan-words. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 44–54.