Вие сте тук

Библиография

Експортирай 36 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор е Николова, Светлина  [Отмени всички филтри]
1981
Николова, Светлина, авт . 1981. Постижения и перспективи на кирило-методиевските изследвания. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 36–40.
Николова, Светлина, авт . 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–125.
1983
Николова, Светлина, авт . 1983. За възникването на Проложното Методиево житие. В , Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков, 89-92. (Литературознание И Фолклористика. В Чест На 70-Годишнината На Академик Петър Динеков).
1984
Николова, Светлина, авт . 1984. Симпозиум за изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 119–123.
1987
Николова, Светлина, авт . 1987. Проблемът за изданието на съчиненията на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 72–78.
1988
Николова, Светлина, авт . 1988. К истории текста Проложного жития Мефодия. В , Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method, 473-484. (Symposium Methodianum. Beiträge Der Internationalen Tagung In Regensburg Zum Gedenken An Den 1100. Todestag Des Hl. Method). Neuried.
Николова, Светлина, авт . 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–44.
Николова, Светлина, авт . 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 38–51.
1990
Николова, Светлина, авт . 1990. Повестта „Стефанит и Ихнилат“ в българската средновековна литература и книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 20–42.
1992
Николова, Светлина, авт . 1992. Дело Кирилла и Мефодия и развитие болгарской средневековой литературы. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–15.
1993
Бояджиев, Андрей, авт . 1993. Гадателните приписки на Бичковския псалтир. В , 1080 години от смъртта на св. Наум Охридски, 179-197. (1080 Години От Смъртта На Св. Наум Охридски). София: БАН.
2000
Николова, Светлина, авт . 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.
2001
Николова, Светлина, авт . 2001. Установяването на датите за честване на св. Наум Охридски и архиепископ Йоасаф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 5–30.
2003
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова, авт-ри . 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Том 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.