Вие сте тук

Библиография

Експортирай 36 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Николова, Светлина  [Отмени всички филтри]
Книга
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова, авт-ри . 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Том 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.
Book Chapter
Бояджиев, Андрей, авт . 1993. Гадателните приписки на Бичковския псалтир. В , 1080 години от смъртта на св. Наум Охридски, 179-197. (1080 Години От Смъртта На Св. Наум Охридски). София: БАН.
Николова, Светлина, авт . 1983. За възникването на Проложното Методиево житие. В , Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков, 89-92. (Литературознание И Фолклористика. В Чест На 70-Годишнината На Академик Петър Динеков).
Николова, Светлина, авт . 1988. К истории текста Проложного жития Мефодия. В , Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method, 473-484. (Symposium Methodianum. Beiträge Der Internationalen Tagung In Regensburg Zum Gedenken An Den 1100. Todestag Des Hl. Method). Neuried.
Николова, Светлина, авт . 2003. Патерик. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 355-357. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Николова, Светлина, авт . 2003. Патерик. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 109-116. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Българска академия на науките.
Николова, Светлина, авт . 2003. Повести и разкази в старобългарската литература през IX и Х в.. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 156-166. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Николова, Светлина, авт . 2003. Проложно житие на Методий. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 354-358. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
Николова, Светлина, авт . 2003. Симеон Логотет. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 449. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Николова, Светлина, авт . 2003. Хрониката на Йоан Малала. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 500-551. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник).
Journal Article
Николова, Светлина, авт . 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.
Николова, Светлина, авт . 1992. Дело Кирилла и Мефодия и развитие болгарской средневековой литературы. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–15.
Николова, Светлина, авт . 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–41.
Николова, Светлина, авт . 1995. За най-стария български средновековен ръкопис на Стария завет. Старобългарска литература 28–29. (Старобългарска Литература). 110–118.
Николова, Светлина, авт . 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–44.
Николова, Светлина, авт . 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 38–51.