Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор is Георгиев, Владимир И.  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
И
Георгиев, Владимир И, авт . 1932. Индоевропейските гутурали. Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. (Годишник На Софийския Университет. Историко-Филологически Факултет). София: Софийски университет.
К
Заимов, Йордан, авт . 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. В , Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски, 415–419. (Езиковедско-Етнографски Изследвания В Памет На Академик Стоян Романски). София: БАН.
Н
Георгиев, Владимир И, авт . 1986. Неправилно писане и произнасяне на някои стари славянски имена. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 10–16.
П
Георгиев, Владимир И, авт . 1941. Предгръцко езикознание. . Том 1. София: Софийски университет.
Георгиев, Владимир И, авт . 1945. Предгръцко езикознание. . Том 2. София: Софийски университет.
Т
Илчев, Петър, авт . 1979. Текстова структура на Синайския псалтир. В , Изследвания върху историята и диалектите на българския език : Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев, 200–205. (Изследвания Върху Историята И Диалектите На Българския Език : Сборник В Памет На Чл.-Кор. Кирил Мирчев). София: БАН.