Вие сте тук

Библиография

Експортирай 16 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор is Пашов, Петър  [Отмени всички филтри]
1981
Пашов, Петър, авт . 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 309–313.
1989
Пашов, Петър, авт . 1989. Практическа българска граматика. София: Народна просвета.
2. изд. София, 1994
1998
Пашов, Петър, авт . 1998. Грешки при употребата на деепричастието. Българска реч 4. (Българска Реч). 20–23.
1999
Пашов, Петър, авт . 1999. Българският правопис. Българска реч 5. (Българска Реч). 11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
2000
Пашов, Петър, авт . 2000. Научното дело на проф. Любомир Андрейчи. Българска реч 6. (Българска Реч). 35–38.
2013
Пашов, Петър, авт . 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч 19. (Българска Реч). 8 – 10.