Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор is Бояджиев, Тодор  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
В
Бояджиев, Тодор, авт . 2012. В памет на професор д-р Карл Гутшмит. Българска реч 18. (Българска Реч). 72–74.
Е
Бояджиев, Тодор, авт . 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска ре 19. (Любомир Милетич. Българска Реч). 5–14.
М
Бояджиев, Тодор & Красимира Колева, авт-ри . 1990. Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 109–111.
П
Бояджиев, Тодор, авт . 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 117–118.
Бояджиев, Тодор, авт . 1981. Пограничните български говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 223–227.
Бояджиев, Тодор, авт . 1997. Прилагателни имена с наставка –ет?. Българска реч 3. (Българска Реч). 23–24.
Бояджиев, Тодор & Максим Сл. Младенов, авт-ри . 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 184–189.
Бояджиев, Тодор, авт . 1999. Професор д-р Стойко Стойков (1912-1969). Българска реч 5. (Българска Реч). 7–8.