Вие сте тук

Библиография

Експортирай 20 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор is Бояджиев, Тодор  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Б
Бояджиев, Тодор, авт . 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска ре 19. (Любомир Милетич. Българска Реч). 5–14.
Бояджиев, Тодор, авт . 2012. В памет на професор д-р Карл Гутшмит. Българска реч 18. (Българска Реч). 72–74.
Бояджиев, Тодор, авт . 2001. За българския език и за езиковата култура. Българска реч 7. (Българска Реч). 9–13.
Бояджиев, Тодор, авт . 1999. Професор д-р Стойко Стойков (1912-1969). Българска реч 5. (Българска Реч). 7–8.
Бояджиев, Тодор, авт . 1997. Прилагателни имена с наставка –ет?. Българска реч 3. (Българска Реч). 23–24.
Бояджиев, Тодор, авт . 1997. Типология на книжовните изговорни варианти. Българска реч 3. (Българска Реч). 5–9.
Бояджиев, Тодор, авт . 1996. Диалектните класификации на Беньо Цонев. Българска реч 2. (Българска Реч). 18–21.
Бояджиев, Тодор, авт . 1996. Доцент Стайко Кабасанов на 90 години. Българска реч 2. (Българска Реч). 30–32.
Бояджиев, Тодор, авт . 1995. За правилния изговор на думата студия. Българска реч 1. (Българска Реч). 13.
Бояджиев, Тодор, авт . 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 117–118.
Бояджиев, Тодор & Красимира Колева, авт-ри . 1990. Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 109–111.
Бояджиев, Тодор & Максим Сл. Младенов, авт-ри . 1982. Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 184–189.
Бояджиев, Тодор, авт . 1981. Пограничните български говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 223–227.