Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор [ Заглавие(Asc)] Тип Година
Филтри: Автор is Бакалова, Елка  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Р
Бакалова, Елка, авт . 2003. Реликвии у истоков культа святых. В , Восточнохристианские реликвии, 19-44. (Восточнохристианские Реликвии). Москва: Прогресс-Традиция.
П
Бакалова, Елка, авт . 2001. Портретът на цар Иван Александър от Софийския песнивец: “реализъм” или компилация от топоси? . В , Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђ. Трифуновићу, 45–58. (Словенско Средњовековно Наслеђе. Зборник Посвећен Професору Ђ. Трифуновићу). Београд.
И
Бакалова, Елка & Стефан Смядовски, авт-ри . 1995. Ивановските стенописни надписи – текст и функция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–65.
Ж
Бакалова, Елка, авт . 1994. Живописна интерпретация на сакрализирания образ в средновековното изкуство. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 96–107.
В
Бакалова, Елка, авт . 1982. Вера Дмитриевна Лихачева (1937–1981). Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 130–131.