Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор is Якобсон, Роман  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Я
Якобсон, Роман, авт . 1996. Язык и бессознательное. Москва: Гнозис.
Якобсон, Роман, авт . 1989. О фонеме. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–39.
Якобсон, Роман, авт . 1960. Великая Моравия или Великая над Моравой?. В , Езиковедско-етнографскиии изследвания в памет на академик Стоян Романски, 483-486. (Езиковедско-Етнографскиии Изследвания В Памет На Академик Стоян Романски). София.
Якобсон, Роман, авт . 2000. Бележки върху историята на най-старата славянска химнография: канон в памет на св. Димитър Солунски. В , Езикът на поезията, 210-292. (Езикът На Поезията). София: Издателство "Захарий Стоянов".
Якобсон, Роман, авт . 1972. Шифтеры, глалольные категории и русский глагол. В , Принципы типологического анализа языков различного строя, 95-113. (Принципы Типологического Анализа Языков Различного Строя). Москва.
Якобсон, Роман, авт . 2000. Бележка за старобългарското стихосложение. В , Езикът на поезията, 305-312. (Езикът На Поезията). София: Захарий Стоянов.