Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор is Каймакамова, Милияна  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Б
Каймакамова, Милияна, авт . 1997. Българската хронография от края на ІХ-ХІV в. (Възникване, развитие и значение). В , Общото и специфичното в българската култура до края на ХІХ в. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. В. Тъпкова-Заимова, 196-211. (Общото И Специфичното В Българската Култура До Края На Хіх В. Сборник В Чест На 70-Годишнината На Проф. В. Тъпкова-Заимова). София.
Н
Милтенова, Анисава & Милияна Каймакамова, авт-ри . 1983. Неизвестното старобългарско летописно съчинение от ХІ век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 52–73.