Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор is Стефанова, Марияна  [Отмени всички филтри]
1990
Стефанова, Марияна, авт . 1990. За българския етикет като семиотична система. Проблеми на социолингвистиката 2. (Проблеми На Социолингвистиката). 198 – 206.
1994
Стефанова, Марияна, авт . 1994. Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите. В , Проблеми на българската разговорна реч, vol. 2, 142 – 152. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“.
Стефанова, Марияна, авт . 1994. Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес. В , Хуманитарно обучение и възпитание, vol. 4, 568 –576. (Хуманитарно Обучение И Възпитание). ВВМУ Н. Й. Вапцаров.
Стефанова, Марияна, авт . 1994. Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. В , Хуманитарно обучение и възпитание, vol. 4, 576 – 584. (Хуманитарно Обучение И Възпитание). ВВМУ Н. Й. Вапцаров.