Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7339 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter is   [Отмени всички филтри]
2013
Найденова, Десислава, авт . 2013. Евреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград). В , Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, 319–330. (Средновековният Българин И „Другите“. Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Дин Петър Ангелов). София.
Желтов, Михаил, авт . 2013. Евхологий . В , Православная энциклопедия, vol. 17, 699-700. (Православная Энциклопедия). Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». http://www.pravenc.ru/text/187952.html.
Димитрова, Славея, авт . 2013. Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski".faculty Of Slavic Studies).
Бояджиев, Тодор, авт . 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска ре 19. (Любомир Милетич. Българска Реч). 5–14.
Абаджиева, Магдалена, авт . 2013. Езикът на павликянската книжнина от XVIII в.. Български език 40. Приложение. (Български Език). 262 – 273.
Сталянова, Надежда, авт . 2013. Езикът на съвременния протест. Българска реч 19. (Българска Реч). 69 – 74.
Трендафилова, Алиса, авт . 2013. Емпирично изследване на комуникативни фактори. Българска реч 19. (Българска Реч). 75 – 85.
Кузидова, Ирина, авт . 2013. Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. В , Wiener Slawistischer Almanach, vol. Sonderband 82, 123–133. (Wiener Slawistischer Almanach). München - Berlin - Wien.
Турилов, Анатолий, авт . 2013. Житийная литература. В , Православная энциклопедия, vol. 19, 283-345. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
2013. Житийная литература. В , Православная энциклопедия, vol. 19, 283-345. (Православная Энциклопедия). http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
Иванова, Климентина, авт . 2013. Житийная литература. Болгарская. В , Православная энциклопедия, vol. 19. (Православная Энциклопедия). http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
Трендафилова, Алиса, авт . 2013. За някои аспекти на фактора статус в речевата акомодация. Алманах „Българска украинистика“ 3. (Алманах „Българска Украинистика“). 87 – 103. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_3.pdf.
Димитрова, Марийка, авт . 2013. За някои особености на новината в популярната преса. Българска реч 19. (Българска Реч). 60–68.
Попов, Константин, авт . 2013. За поетиката на вечното в нашата поезия. Българска реч 19. (Българска Реч). 86 – 89.
Лявданский, А. К, авт . 2013. Завет. В , Православная энциклопедия, vol. 19, 449-457. (Православная Энциклопедия). Москва.
Димов, Венцислав, авт . 2013. Заклинание (срещу болест). В , Българска народна медицина: Енциклопедия, 207. (Българска Народна Медицина: Енциклопедия). София: АИ "Проф. Марин Дринов".
Пашов, Петър, авт . 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч 19. (Българска Реч). 8 – 10.
Геймън, Нийл, авт . 2013. Защо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите. Приливи. Блогът на библиотекаря. (Приливи. Блогът На Библиотекаря). Весела Ангелова. http://prilivi.eu/2013/10/neil-gaiman/.